ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งน้ำเค็ม ม.12 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
17 มิ.ย. 2562
2 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายดีน โต๊ะระเด็น ม.11 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
10 มิ.ย. 2562
3 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. หมุ่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
29 พ.ค. 2562
4 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสุสานทุ่งเกราะล่าง-บ้านในซอง ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
22 พ.ค. 2562
5 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายหาญ(บู) - บ้านนายอะหราบ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
15 พ.ค. 2562
6 ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
08 พ.ค. 2562
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกมะพร้าว-ท่าหลุมพอ ม.14 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
13 มี.ค. 2562
8 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายทางเข้าโรงเรียนวัดยางทอง ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
25 ม.ค. 2562
9 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
24 ม.ค. 2562
10 โครงการบุกเบิกถนนสายใสหมุน-ตลาดจันทร์ ม.14 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
23 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53