ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
10 ก.พ. 2565
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
256
04 ก.พ. 2565
3 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
04 ก.พ. 2565
4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
26 ม.ค. 2565
5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
25 ม.ค. 2565
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.1/2)ประจำปี พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
07 ม.ค. 2565
7 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
07 ม.ค. 2565
8 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
05 ม.ค. 2565
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เรื่อง เเจ้งปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
17 ธ.ค. 2564
10 ประกาศแจ้งเตือนและเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
04 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59