ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต.โมคลาน เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
18 ต.ค. 2562
2 ประกาศ อบต.โมคลาน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
23 ก.ย. 2562
3 ประชาสัมพันธ์การเข้าดูข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
23 ก.ย. 2562
4 ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
23 ก.ย. 2562
5 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
03 ก.ย. 2562
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโมคลาน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
15 ก.ค. 2562
7 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโมคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
11 ก.ค. 2562
8 การปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สส. เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
04 ก.ค. 2562
9 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโมคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
24 มิ.ย. 2562
10 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโมคลาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
14 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43